top of page
logo genms svart.png

En svensk ullmärkning

Varför svensk ull?
Visste du att merparten av ullen som produceras i Sverige antingen eldas upp eller plöjs ner?
Vi vill skapa nya möjligheter att tillvarata denna unika, klimat- och djurvänliga råvara!
Genom ett samarbete mellan ullproducenter, industri och konsumenter finns det nu en märkning för äkta svensk ullråvara.
EU-logo-jordbruksfonden-sv-v.jpg

Projektet stödjs av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

bottom of page